Καλάθι 0
Κανένα προϊόν στο καλάθι

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Ο διαδικτυακός τόπος  techolic.gr, δημιουργήθηκε και τελεί υπό την επιμέλεια της εταιρίας υπό την επωνυμία  TECHOLIC, η οποία και προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο επισκέπτης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του  techolic.gr,  μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

 

Πρόσβαση/Επικοινωνία 

Η εταιρία  TECHOLIC παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου  techolic. gr υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, με τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει, μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλονται για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003, Ν. 2251/1994) και του κοινοτικού δικαίου. Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα πληκτρολογώντας τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου  techolic. gr σε οποιαδήποτε διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης της οποίας κάνει χρήση. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο  techolic. gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου  techolic. gr  έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου  techolic. gr , στον οποίο και έχουν αναρτηθεί στο εικονίδιο «Επικοινωνία» ο αριθμός τηλεφώνου του καταστήματος, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e- mail).

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του  techolic. gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τον επισκέπτη /χρήστη , πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς ( ISP s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο, στη βάση της μεταξύ τους συμφωνίας.

 

Εγγραφή χρήστη/Δημιουργία Λογαριασμού 

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του  techolic.gr βεβαιώνει ότι παρέχει αληθείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται  από το  techolic. gr  για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού .

Εγγραφή (δημιουργία μέλους)

Ο πελάτης πατώντας στο εικονίδιο  «δημιουργία λογαριασμού»  οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Εταιρίας (περί νομικών προσώπων), Φύλλο (Άρρεν-Θήλυ), Αριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e- mail), Ταχυδρομικός Κώδικας, Κωδικός Πρόσβασης (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης). Σε αυτό το στάδιο ο πελάτης δημιουργεί τον προσωπικό του λογαριασμό. Ο πελάτης   με τη δημιουργία λογαριασμού δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία.

O επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο ( newsletter), συμπληρώνοντας τα στοιχεία που προβλέπονται στην αντίστοιχη φόρμα (η οποία εμφανίζεται επιλέγοντας « Newsletter» ή στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται στον χρήστη). Ο επισκέπτης ζητείται να συμπληρώσει το όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e- mail). Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο ( newsletter), ο επισκέπτης θα λαμβάνει ενημερωτικά  e- mail για τα προϊόντα, τις προσφορές και τις εκπτώσεις του καταστήματος. Ο επισκέπτης επίσης με την εγγραφή του κερδίζει αυτόματα έκπτωση ….% σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος, για τις αγορές που θα πραγματοποιήσει.  

Δημιουργία λογαριασμού

Η δημιουργία λογαριασμού παρέχει στους χρήστες του  techolic. gr υπηρεσίες μελών . Ο επισκέπτης/χρήστης εφόσον μελετήσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το  techolic. gr, θα παραλάβει μέσω  e- mail     επιβεβαίωσης της δημιουργίας λογαριασμού και εφεξής θα έχει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτόν με τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης ( password) και του ονόματος χρήσης ( user  name) που ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης θα έχει ορίσει.  Τα μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την αποκλειστική χρήση από τους ίδιους του λογαριασμού τους καθώς και την μη προσβασιμότητα τρίτων σε αυτόν χωρίς την έγκρισή τους, και παραμένουν υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό του προσωπικού τους λογαριασμού ( user account) . Συνιστάται στα μέλη να μεριμνούν για την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης ( Logout).  Για την αγορά προϊόντων μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου του  techolic. gr δεν  απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού πελάτη – μέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Γλώσσα επικοινωνίας με τον πελάτη είναι η Ελληνική και η Αγγλική

Με την επιλογή δημιουργίας λογαριασμού , η οποία περιλαμβάνει  εγγραφή στο  newsletter, ο πελάτης επιλέγει ταυτόχρονα ότι επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση για προωθητικές ενέργειες και προσφορές – εκπτώσεις. Σε αυτή τη περίπτωση έχετε το δικαίωμα να απεγράφητε οποτεδήποτε από  την λήψη  newsletter επιλέγοντας την σχετική επιλογή υπάρχει στο  body του  newsletter που αποστέλλεται.  Εναλλακτικά,   σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή του λογαριασμού σας, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί   με αποστολή  e- mail στην εταιρία οπότε και θα μεριμνήσουμε σε εύλογο χρόνο για τη διαγραφή του λογαριασμού σας ολοκληρωτικά. Στοιχεία που τυχόν απαιτούνται για την εκτέλεση παραγγελίας που έγινε μέσω του λογαριασμού θα εξακολουθούν να διατηρούνται από την εταιρία για τους σκοπούς εκτέλεσης της μεταξύ μας συμβάσεως και έως την παραγραφή τυχόν αξιώσεων.

Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο  techolic. gr, αναγνωρίζεται στην ιστοσελίδα  techolic. gr ως εγγεγραμμένο μέλος/ ή εγγεγραμμένος πελάτης. Σε αυτή τη περίπτωση δε χρειάζεται η εκ νέου συμπλήρωση της φόρμας των στοιχείων του για την πραγματοποίηση παραγγελίας.  
Για να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση του Πελάτη/χρήστη, ο Πελάτης/χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά το  techolic. gr να εναποθέσει στο σκληρό δίσκο του πελάτη ένα φάκελο επονομαζόμενο « cookie» ο οποίος μοναδικό σκοπό έχει την εν λόγω ταυτοποίηση..

 

Λειτουργία υπηρεσιών 

Η επιμελούσα εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του  techolic. gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη καθώς και το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των προσωπικών λογαριασμών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Η επιμελούσα εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο  techolic. gr  και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Διαφήμιση/ Επίσκεψη μέσω άλλων δεσμών ( links ) 

Η  TECHOLIC δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο  techolic. gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ του  techolic. gr σχέση.

Η  TECHOLIC δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων  web  sites και σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω “δεσμών” ή διαφημιστικών  banners στο  techolic. gr, ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Πωλήσεις 

Στοιχεία Πώλησης

Η πώληση απευθύνεται στους καταναλωτές που διαθέτουν  πλήρη στοιχεία  διεύθυνσης αποστολής.

Όλα  τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα.

Τα προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα θα φέρουν την ετικέτα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ» επί του εικονιδίου τους.

Σε κάθε περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελίας που αφορά σε μη διαθέσιμο προϊόν, το  techolic. gr δεσμεύεται να ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον πελάτη που παρήγγειλε μη διαθέσιμο προϊόν.

 

Πνευματικά δικαιώματα 

Όλα τα στοιχεία της ιστοσελίδας  techolic. gr οπτικά ή ηχητικά, συμπεριλαμβανομένης και της υποκείμενης τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της  TECHOLIC  και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου και τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Συνεπώς, δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο (αποκλειστική ιδιοκτησία της  TECHOLIC).

Υπενθυμίζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά προϊόντων μέσω   του  techolic. gr με δήλωσή του απευθυνόμενη προς την εταιρεία  TECHOLIC, που εδρεύει στη ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, εντός 14 ημερών από την εκ μέρους του παραλαβή των προϊόντων και εφόσον αυτά βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τις δαπάνες επιστροφής.

Υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης (τηλ. γραμμή 1720).

 

Διεθνής Δικαιοδοσία 

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από συναλλαγές που πραγματοποιούνται με καταναλωτές-κατοίκους εξωτερικού, δικαιοδοσία θα έχουν τα εκάστοτε αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

 

Διευκρίνιση 

O επισκέπτης κατανοεί και συμφωνεί ότι η  TECHOLIC δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρεμβολή στην παροχή της υπηρεσίας, ή κάθε κακόβουλη εξωτερική παρεμβολή ή παρουσία ιού. Επίσης, κάθε συμβάν που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία, απαλλάσσει ολοκληρωτικά την  TECHOLIC από κάθε ευθύνη (με την επιφύλαξη των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και της Νομοθεσίας περί τη «Προστασία του Καταναλωτή»).